Stormsure Vadarlagning (Lim) - 15g (3x5g)

159 kr 149 kr
62276
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 600kr
  • Klarna Checkout

Använd Stormsure för lagning av vadare, tält, vattentäta kläder, läckande sömmar, våtdräkter, uppblåsbara leksaker mm. Stormsure lagar det mesta och ger en stark, flexibel och ofärgad lagning.

Filmen nedan visar hur man lagar ett stort hål med en lapp i samma material. Mindre hål och revor behöver man ingen lapp till. 

  • 3x 5 gram

SÄKERHETSINFORMATION
Varning. Innehåller isocyanater. Kan orsaka allergisk reaktion. Mycket brandfarlig
vätska/ångor. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergi- och
astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka dåsighet eller
yrsel. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Ingen rökning. Undvik att inandas damm, rök, gas, ånga eller
spray. Använd endast utomhus eller i välventilerade utrymmen.

Vid kontakt med ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna
eventuella kontaktlinser om möjligt. Fortsätt skölja.
Om utsatt eller bekymrad: Kontakta sjukvården för råd eller undersökning.

Förvaras i välventilerade utrymmen. Personer som är känsliga för diisocyanater
kan utveckla allergiska reaktioner vid användande av denna produkt.
Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive
hudkontakt, med produkten. Denna produkt ska inte användas i dåligt ventilerade
utrymmen utan ansiktsmask med erforderligt gasfilter.

Stormsure Flexible Repair Adhesive Safety Data

 

Senast besökta produkter