Färgpigment

45 kr
71765
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 600kr
  • Klarna Checkout

Färgpigment för exempelvis tillverkning av limkrok. Hög kvalitet gör den dryg, lite pulver räcker för att producera starka färger och håller färgen även iblandad oavsett medium, exempelvis epoxy.

  • Fluorescerande UV-färger
  • Vikt: ca 7 gram
  • Levereras i plastburk med skruvlock

VARNING! - TITANDIOXID 

Misstänks kunna orsaka cancer. Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm. Använd munskydd och skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid exponering eller misstanke om exponering, sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Inhämta särskilda instruktioner före användning.  

Övrig information
Titandioxid avger nanopartiklar, alltså partiklar mindre än en miljondels millimeter. Som jämförelse är de flesta celler några tiotals tusendelar av en millimeter.
Vissa forskningsresultat på djur påvisar att nanopartiklar kan ta sig genom cellvävnad och skapa cellförändringar, celldöd och skador på inre organ. Påverkan på människor diskuteras det dock fortfarande flitigt kring. 

EU-kommissionen beslutade 2019 att klassificera titandioxid i pulverform som misstänkt cancerframkallande hos människor. Ämnet är bland annat vanligt förekommande som pigment i målarfärg, läkemedel och livsmedel. Titandioxid är också bland det mest använda färgämnet i kosmetika och har använts sedan 40-talet då det blev en ingrediens i ansiktspuder och läppstift mm.

Senast besökta produkter