Gulff UV Lim - 15ml - Clear - Thinman

249 kr
60941 Gulff
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 600kr
  • Klarna Checkout

Gulff Thinman (low viscosity) is thin but not too thin viscosity for beautiful finishing. It does not cover or fill the fly detail, but highlights it.

Gulff Thinman är ett tunnare uv-lim som flyter lättare än de andra. Den är fortfarande nog tjock att jobba med. 

Denna variant är till för att göra grymt fina avslutningar på dina flugor. Använd det på bakkroppar till torrflugor eller täck nymfkroppar med ett lager för att verkligen få fram färg och lyster. 

 

VARNING!
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/spraj.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsmask.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
VID HUDIRRITATION ELLER UTSLAG: Sök läkarhjälp.
VID BESTÅENDE ÖGONIRRITATION: Sök läkarhjälp.

Senast besökta produkter