Gulff UV Lim - 15ml - Dirty Motor Oil

199 kr
60825 Gulff
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 600kr
  • Klarna Checkout

Gulff Dirty Motor Oil var given då redan Motor Oil som färg är en beryktad finish på alla typer av fiskebeten. Gulffs UV-produkter funkar i de absolut flesta sammanhang. Den gör sig bäst för den som vill täcka nymfryggar, göra mindre kroppar eller till att blanda ut med glitter eller färgämne för huggpunkter och andra kreativa användningsområden. 

Detta UV-lim härdar snabbt och lämnar ingen kladdig yta när det stelnat.

(Tänk på att limmet härdar av solens strålar, förvara och jobba med limmet utom räckhåll för solen)

VARNING!
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/spraj.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsmask.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
VID HUDIRRITATION ELLER UTSLAG: Sök läkarhjälp.
VID BESTÅENDE ÖGONIRRITATION: Sök läkarhjälp.

Senast besökta produkter