Gulff UV Lim - 15ml - Fluo Chartreuse

199 kr
60876 Gulff
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 600kr
  • Klarna Checkout

What happens when a maximum fluorescent effect is combined with stunning colours? The fish find it hard to resist the temptation. We know that predatory fish in particular strike their teeth in the colours represented by Gulff. Thus, the colour range is not randomly selected. Because of the teeth of predatory the new resin mix withstands even harder impacts and provides a long service life for the fly.

Detta UV-lim härdar snabbt och lämnar ingen kladdig yta när det stelnat.

- Rör om limmet innan applicering.

(Tänk på att limmet härdar av solens strålar, förvara och jobba med limmet utom räckhåll för solen)  

 

VARNING!
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/spraj.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsmask.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
VID HUDIRRITATION ELLER UTSLAG: Sök läkarhjälp.
VID BESTÅENDE ÖGONIRRITATION: Sök läkarhjälp.

Senast besökta produkter