Gulff UV Lim - 15ml - Glowman

199 kr
62659 Gulff
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 600kr
  • Klarna Checkout

 Gulff Glowman glows as the name suggests. It is a so called ”glow-in-the-dark resin”. Glowman flies have to be “charged” before fishing. You hold it up to a bright light, and then take it to a dark place. In the dark, the fly will glow for 1-10 minutes depending on the “charging time” and the amount of resin. Due to the heavy amount of glowing powder, the resins are slightly greyish. Please notice that GULFF recommends to mix the resin before use.

VARNING!
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/spraj.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsmask.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
VID HUDIRRITATION ELLER UTSLAG: Sök läkarhjälp.
VID BESTÅENDE ÖGONIRRITATION: Sök läkarhjälp.

Senast besökta produkter