Gulff UV Lim - 15ml - Nitro Baitfish Skin

199 kr
59914 Gulff
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 600kr
  • Klarna Checkout

Gulff Nitro Baitfish Skin är silverglittrig kroppsbyggare som imitierar det naturliga glittret av små betesfisk. Den ändrar färg beroende på väder eller tid på dygnet! Den lyser och glittrar ordentligt under sol- eller månljus. Och ger en bra silvrig silluett då mörkret kryper fram.

Använd denna på dina fiskimitationer!

  • 100% klibbfri och kristallklar finish
  • Trögflytande(tjock)
  • Härdar på 6 sekunder

 

How to use:
make thin layers and cure 6s. Wait for 5s. until you touch the fly.
Point any bright light to resin surface at least 20 seconds to get a nice in the dark glowing effect

 

VARNING!
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/spraj.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsmask.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
VID HUDIRRITATION ELLER UTSLAG: Sök läkarhjälp.
VID BESTÅENDE ÖGONIRRITATION: Sök läkarhjälp.

Senast besökta produkter