Gulff UV Lim - 50ml - Clear - Fatman

369 kr
64684 Gulff
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 600kr
  • Klarna Checkout

Fatman Builder är den tjockare varianten i Gulffs UV-produkter. Denna lämpar sig bäst till den som bygger feta skallar på större flugor eller vill bygga större kroppar till sina Baitfish-mönster. Då limmet är tjockt så har du tid på dig att få rätt form innan du härdar det med UV-lampan. 

Limmet stelnar snabbt med din UV-lampa och lämnar en mycket klar finish.

Detta UV-lim härdar snabbt och lämnar ingen kladdig yta när det stelnat.

(Tänk på att limmet härdar av solens strålar, förvara och jobba med limmet utom räckhåll för solen)

VARNING!
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/spraj.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsmask.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
VID HUDIRRITATION ELLER UTSLAG: Sök läkarhjälp.
VID BESTÅENDE ÖGONIRRITATION: Sök läkarhjälp.

Senast besökta produkter